Wednesday, July 11, 2018


Lagi kongsi inovasi baharu ..
MICRONES : Sistem Pengasingan Tempurung dan Sabut Buah Kelapa Sawit
Dua langkah merekacipta yang baru mampu untuk menggantikan kaedah pengkisaran tradisional untuk memaksimumkan pengeluarkan minyak kelapa sawit daripada sabut mesokarpa tanpa kehadiran kacang kernel, dengan itu dapat meningkatkan perolehan minyak and isirong minyak sawit mentah dari tandan buah kelapa sawit segar.
 Isu
Proses pengekstrakan bukan saja merupakan proses kritikal dalam pengekstrakan minyak sawit di mana minyak dipisahkan dari hampas pepejal, tetapi ianya juga proses di mana sebahagian besar daripada kehilangan minyak berlaku.  Walaupun proses pengsterilan yang efisen merupakan langkah pertama yang kritikal untuk memastikan pengekstrakan minyak yang tinggi, pengekstrakan yang tidak cekap akan menghalang faedah pengsterilan baik daripada direalisasikan.  Telah dibuktikan bahawa pengekstrakan yang efisen mampu menampung kekurangan pengsterilan yang tidak cekap.  Walau penting sekalipun proses dalam pengekstrakan minyak dalam pengilangan kelapa sawit, cara pengekstrakan tidak berubah semenjak zaman Tan Sri Bek-Nielsen dari United Plantation yang diilhamkan dari kerja Unilever di Mongana, Belgium Congo di awal tahun 50an. 

lagi artikel penuh
http://www.sciencepark.upm.edu.my/artikel/micrones_sistem_pengasingan_tempurung_dan_sabut_buah_kelapa_sawit-40797

No comments:

Post a Comment

Lagi kongsi inovasi baharu .. MICRONES : Sistem Pengasingan Tempurung dan Sabut Buah Kelapa Sawit Dua langkah merekacipta yang...